Styrelsen utser årligen en kontaktperson för varje ring. Kontaktpersonen uppgift är bland annat att planera ringens arbetsuppgifter vid städdagarna.

 

Södra ringen: Daniel Nordgren

Västra ringen: Per-Åke Wennerberg

Östra ringen: Boyne Silverbrink