Kanttimmer, sopmaskin, ogräsbrännare  och kompostkvarn finns att tillgå. Dessa förvaras i garageförrådet i den södra ringen och kan lånas av samfällighetens medlemmar. Eventuella fel och brister rapporteras till någon rings kontaktperson.

Lånade verktyg ska alltid återlämnas rengjorda och hela. Varje ring förfogar över var sin gräsklippare, som förvaras i respektive rings garageförråd. Gräsklipparna får enbart användas till de gemensamma gräsytorna.