Allmänt
Reglerna är framtagna för bästa trivseln för oss alla boende på Ärtlandet. Vi har som medlemmar i en samfällighetsförening ett större ansvar än "vanliga" husägare för vårt gemensamma område. Det är alltså inte bara den egna tomten som ska skötas. Med gemensamma insatser kan vi se till att Ärtlandet ger ett trevligt, välskött och välkomnande intryck.
 

Våra gångvägar

Gångvägarna inom Ärtlandet är att betrakta som bilfritt område. Det är dock tillåtet att med bil transportera skrymmande och tunga varor till och från fastighet. Det är inte tillåtet att regelbundet köra fram sin bil för sin egen bekvämlighet vid t.ex. lunchraster. Långtidsparkering är förbjudet. Det är av yttersta vikt att framkomligheten av utryckningsfordon och övriga servicefordon så som postbil garanteras. Inom området finns lekande barn hastighet skall anpassas med hänsyn till detta.garanteras. Vägbommarna ska hållas stängda.

 

Biltvätt

Biltvätt inom området är förbjudet inte enbart av samfälligheten utan också av svensk lagstiftning. Dagvattenbrunnarna är inte anpassade att ta hand om sådant spillvatten.

 

Hundar & katter

Husdjur ska hållas under uppsikt och kontroll, hund skall som generell regel hållas kopplad. Ifall olyckan är framme så måste du ta upp efter din hund, kärl för hundbajs finns strax utanför området vid gångvägen söder om södra ringen.

 

Fyrverkerier & smällare

Avskjutning av fyrverkerier och smällare inom området ska undvikas, inte bara av hänsyn till medmänniskor och djur, utan också på grund av svensk lagstiftning.

Social Share:

Kommande händelser

Inga evenemang hittades.

  

Ärtlandet jobbar med grannsamverkan. 

Kontakta alltid polisen om du ser något misstänktsamt.

Läs mer här!

Inloggning medlemmar

Ärtlandets samfällighet

Smedsbovägen Jönköping

Org. nummer: 716403-3057

Bankgiro: 885-8920

artlandet[snabel A]gmail.com