Gemensamma byggnader, vägar, lekplatser och grönytor ska skötas för att vårt gemensamma område ska fungera och se välskött ut. Styrelsen kallar i god tid till två städdagar per år, en på våren och en på hösten Vid dessa dagar ska varje fastighet vara representerade.

Den fastighet som inte kan delta vid utsatt datum, ska anmäla det till ringens kontaktperson, som tilldelar uppgift som kan göras vid annat tillfälle.

Utöver städdagarna ska de gemensamma rabatterna, lekplatserna och gångvägarna ses över fortlöpande enligt vår fastställda fördelning av ansvarsområden.