Snöröjning

Snöröjning inom området sköts av extern snöröjare ned undantag av gång in till soprummet som skall skotas av oss för hand. På årsmöte väljs ansvariga (2 personer) för snöröjningen. Endast dessa två får beställa snöröjning. Är ni missnöjda eller vill klaga på snöröjningen så skall ni vända er till dessa två i första hand eller till styrelsen.

Sandning

Sandning inom området sköta av oss boende. I varje garagelänga finns en låda med sand och en sandmaskin som kan användas till sandningen. Turordning för sandningen sköts genom ett cirkulerande sandkort, när du får kortet så är det din tur att sanda.

När du är färdig så skickar du kortet vidare till nästa (närmaste granne) i tur att sanda. Är du sist att sanda för säsongen så meddelar du områdesansvarig att du har sandkortet och ansvara för första sandningen nästkommande vinter.