Avgiften till samfälligheten fastställs av årsstämman. Avgiften är för år 2018 10 000 kr per år. Avgiften går bl a till sophantering, snöplogning, el, underhåll av samfällighetens gemensamma områden.