Byggnadslov krävs i regel alltid för om- eller tillbyggnad. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om bygglov, förhandsbesked etc.

Kontakta Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor där ges alla upplysningar som behövs.

Se mer information här!

Social Share:

Kommande händelser

Inga evenemang hittades.

  

Ärtlandet jobbar med grannsamverkan. 

Kontakta alltid polisen om du ser något misstänktsamt.

Läs mer här!

Inloggning medlemmar

Ärtlandets samfällighet

Smedsbovägen Jönköping

Org. nummer: 716403-3057

Bankgiro: 885-8920

artlandet[snabel A]gmail.com