Lördagen den 6/10, kl. 10:00

Vi samlas vid kvartersgården för gemensam genomgång.
Container för trädgårdsavfall kommer att finnas tillgänglig från 5/10 - till 15/10

* Kvartersgården gavel skall målas
* Häck vid koloniområde skall klippas
* Rabbatter skall skötas.
* Buskar skall klippas
* Hängrännor på garage skall rensas
* Soprum och sopkärl skall rengöras.
* Lekredskap skall ses över ev. anmärkningar från besiktning skall åtgärdas.
* Bänkar bord och lekredskap skall vid behov oljas in.
* Gräsklippare skall servas.
* I övrigt sedvanligt underhåll och skötselarbete.
* Snöpinnar skall sättas upp.
* Sandningsmaskin skall ses över.

Vid halvtid serveras korv och dricka som vanligt.

Kan du inte deltaga prata med resp. områdesansvarig för lämpliga
arbetsuppgifter som skall vara utförda innan städdagen.Social Share:

Kommande händelser

Inga evenemang hittades.

  

Ärtlandet jobbar med grannsamverkan. 

Kontakta alltid polisen om du ser något misstänktsamt.

Läs mer här!

Inloggning medlemmar

Ärtlandets samfällighet

Smedsbovägen Jönköping

Org. nummer: 716403-3057

Bankgiro: 885-8920

artlandet[snabel A]gmail.com