Nu har vi som medlemmar i villaägarnas riksförbund en del förmåner.

Läs mer på:

http://www.villaagarna.se/Samfalligheter/