Nu har offert på lekplatsförslag från ytterligare en leverantör kommit.

Se förslag i bifogat dokument.