Bifogar kallelse för extrastämman den 22/4 kl 18:30.

Varmt välkomna!

/Styrelsen genom Anna